Mẫu thiết kế tem nhãn giấy – MONA01062020001

299.000 

Mô tả

Phần mềm miễn phí trong ngày là Paper Clipboard Mockup. Sử dụng nó để tạo ra một bản trình bày thực tế của văn bản dự án trình đơn hoặc tác phẩm nghệ thuật tiếp theo của bạn. Chọn lớp đối tượng thông minh trong mockup và chèn thiết kế của bạn vào đó

https://mrmockup.com/psd-mockups/paper-clipboard-mockup/